Използвайки този Уебсайт, Вие приемате Условията за ползване. В противен случай нямате право да ползвате този Уебсайт и следва незабавно да преустановите използването му.

Използване на съдържанието; Ограничения; Декларация за поверителност

Освен ако не е посочено друго в конкретното съдържание и при спазване Условията за ползване, Вие имате право да разглеждате, копирате, разпечатвате и разпространявате (без да променяте) съдържанието на този Уебсайт при условие, че: (а) го използвате единствено за информативни и нетърговски цели;

(б) всяко копиране на съдържанието, направено от Вас, включва предупреждение за правата на интелектуална собственост, свързани със съдържанието.

Нямате право да копирате или използвате какъвто и да е софтуер, защитени процеси или технология, които са инкорпорирани или описани в този Уебсайт.

Вие се съгласявате да спазвате всички приложими закони по отношение на достъпа и използването на този Уебсайт.

Ние имаме право да ползваме предоставените от Вас лични данни в съответствие с нашето Оповестяване на бисквитки, които са включени тук. С настоящото Вие потвърждавате използването на Вашите Лични данни съгласно Декларацията за поверителност, Оповестяването на Бисквитките, които са включени тук.

Видове данни

Данните в този Уебсайт относно броя на потвърдените случаи на лица с коронавирусна инфекция (COVID-19), броя на случаите на починали лица от коронавирусна инфекция (COVID-19) и броя на оздравели лица от коронавирусна инфекция (COVID-19) се получават от публичните данни, предоставени от Министерсто на здравеопазването на Република България, от Националния оперативен щаб и от Световната здравна организация. „МАПЕКС“ АД не носи отговорност за истиността, пълнотата и навременната актуализация на горепосочените публични данни. Горепосочените данни имат единствено информативна цел и не следва да бъдат използвани, тълкувани или анализирани извън това тяхно предназначение.

Извън изрично описаните по-горе данни, географското съдържание на този Уебсайт се предоставя от „Мапекс“ АД.

Препратките към уебсайтове на трети страни в този Уебсайт са само за идентификационни и информационни цели цели и не означават, че тези страни са одобрили този Уебсайт или негово съдържание.

Освобождаване и Ограничаване на отговорността

Ние не гарантираме, че този уебсайт ще бъде защитен, че не съдържа грешки, вируси или зловреден код, както и че поместената информация ще отговоря на дадени специфични критерии за качество и представяне.      

Определени линкове в този уебсайт може да водят до уебсайтове, ресурси или инструменти, поддържани от трети страни, по отношение на които ние нямаме контрол. Независимо от горепосоченото, ние не поемаме каквито и да е изрични или косвени гаранции относно такива уебсайтове, ресурси и инструменти, и линковете към подобни уебсайтове, ресурси и инструменти не трябва да се тълкуват като гаранция за тях или тяхното съдържание.

Горепосочените ограничения на отговорността са приложими доколкото е позволено от приложимото право, и независимо дали имат нормативно, договорно, деликтно (включително, но не само небрежност) или друго основание.

Допълнителни условия

„Мапекс“ АД си запазва правото да изменя тези Условия за ползване по всяко време и по своя преценка, като публикуваме изменените Условия за ползване в линка Условия за ползване (т.е. на този Уебсайт, който в момента разглеждате), или където и да било в този Уебсайт. Подобни промени влизат в сила след публикуването им, освен ако изрично не сме посочили друго. Вие носите отговорността да следите за всички актуални изменения в Условията за ползване, като проверявате този Уебсайт. Продължавайки да ползвате този Уебсайт след промените на Условията за ползване, Вие се съгласявате с промените в Условията за ползване.

Въведение

Мапекс е създадена през 2001 г. като геоинформационна компания. Ние предлагаме високотехнологични и комплексни услуги в направленията:

Официалната интернет страница на „Мапекс“ АД, дава възможност на потребителите да се запознаят с дейността на дружеството и услугите, които същото предлага, а също така съдържа и форма за отправяне на запитвания.

https://mapex.bg/bg е уебсайтът на „Мапекс“ АД, (“Доставчик на Уебсайта”), които в Условията за ползване е посочен също с "ние", "нас" или"наш".

Тази информация за събирането и обработването на лични данни (“Декларация за поверителност”) обяснява как опазваме данните на посетителите, събрани чрез този Уебсайт (както е дефиниран по-долу). Тази Декларация за поверителност се прилага само за конкретния уебсайт.

Моля, имайте предвид, че отделни препратки към други сайтове и бази данни се поддържат от трети лица, и Доставчикът на Уебсайта не носи отговорност за тях. Такива уебсайтове, както и други сайтове, свързани с този Уебсайт, не са обект на настоящата Декларация за поверителност. Съветваме посетителите да се запознаят с условията за ползване на всеки от тези уебсайтове. 

Връзка с нас: 

В случай че имате въпроси, свързани с Декларация за поверителност, събирането и обработването на Вашите лични данни по време на използването на този Уебсайт, можете да се обърнете към длъжностното лице за защита на данните на телефоните за контакт, посочени в Уебсайта.


Събиране и обработване на лични данни 

Като посетител не е необходимо да предоставяте лични данни, за да използвате този Уебсайт. Въпреки това, Уебсайтът може да събира предоставени конкретно и доброволно от посетителите лични данни. В този случай (Уебсайтът съдържа системи или приложения, които се използват за обработване на лични данни за различни цели, например за целите на комуникация), Вашето съгласие за обработване на личните ви данни ще бъде поискано и получено от съответния администратор на лични данни в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни, съответната информация за събиране и обработване на личните данни ще бъде предоставена преди каквито и лични данни да бъдат събрани и обработени.

Отправяне на запитване чрез форма за контакт 

Ако решите да отправите запитване до „Мапекс“ АД, , ще бъдете помолени да ни предоставите лична информация чрез форма за контакт. Информацията, която събираме, може да включва: Вашето име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер. Част от информацията се изисква и ако не я предоставите, няма да можете да се свържете с представител на „Мапекс“ АД.

В случай, че отправите запитване като въведете Вашите данни във формата за запитвания, вие сте отговорни за предоставянето на точна информация за вас и за актуализирането на тази информация. Можете да актуализирате информацията си, като изпратите изрично писмено искане до нас. 

Информация за логове, “бисквитки” и интернет маяци 

Тази страница събира стандартна информация за интернет логовете, включително Вашия IP адрес, вид браузър и език, време на достъп и референтни уебсайт адреси. За да сме сигурни, че Уебсайтът е добре поддържан и за да гарантираме по-добра навигация, ние или нашите доставчици на услугата, можем да използваме “бисквитки” (cookies) (малки текстови файлове, съхранявани в браузъра на потребителя) или интернет маяци (web beacons) (електронни изображения, които позволяват на Уебсайта да брои посетителите на определена страница, и да достъпва определени „бисквитки“) за събиране на обобщени данни. Ние не събираме и съхраняваме индивидуални (необобщаващи) “бисквитки”. Ние имаме достъп само до обобщена информация за “бисквитки” за функционални цели. Допълнителна информация за начина, по който използваме „бисквитки“ и други проследяващи технологии, както и за това как можете да контролирате същите, може да бъде намерена в нашето Оповестяване за "бисквитки". 

Социални медии 

Този Уебсайт може да включва социални медийни приложения или да предлага услуги, които Ви позволяват да споделяте съдържание с други потребители (наричани общо „Социални медийни приложения“). Всички лични данни или друга информация, която споделяте в Социалните медийни приложения, може да бъде прочетена, събирана и използвана от другите потребители на Социалните медийни приложения върху които ние имаме само частичен или нямаме никакъв контрол. Поради това ние не носим отговорност за употребата, злоупотребата или незаконното присвояване от други потребители на каквито и да било лични данни или друга информация, която Вие споделяте в Социалните медийни приложения. 

Сигурност на информацията 

Ние прилагаме разумни нормативно установени стандарти за технологична и оперативна сигурност за да защитим цялата информация, предоставена от посетители на този Уебсайт срещу нерегламентиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. 

Промени в Информацията за обработване на личните данни 

Ние си запазваме правото да променяме или коригираме настоящата Декларация за поверителност по всяко време по наше усмотрение. При актуализации на Декларацията ние ще отразим датата на промяна в началото на тази страница, като тези промени ще бъдат в сила по отношение на Вас и вашите данни от датата на тази последната промяна. Съветваме Ви периодично да преглеждате тази Декларация за поверителност, за да бъдете информирани за това как се защитават Вашите данни. 

Защита на личната неприкосновеност на деца 

Ние разбираме важността от защита на личната неприкосновеност на децата в интерактивния онлайн свят. Този Уебсайт не е предназначен за или умишлено насочен към лица под 18-годишна възраст. Ние нямаме политика да събираме умишлено или да пазим информация за лица под 18-годишна възраст. 

Оповестяване за Бисквитки („cookies”) 

Това Оповестяване за Бисквитки е част от нашата Декларация за поверителност. За повече информация за нас и за това как защитаваме предоставената от посетителите информация, моля, запознайте се с нашата Декларация за поверителност.

С оглед предоставянето на достъп до Уебсайта и персонализирани и адекватни услуги ние се нуждаем от технология за запаметяване и съхраняване на информация за използването на този Уебсайт от Вас. Това става с помощта на малки текстови файлове, наречени бисквитки. Бисквитките съдържат малки количества информация и се съхраняват на Вашия компютър или друго устройство, от сървъра за този Уебсайт. Вашият уеб браузър след това изпраща тези бисквитки обратно към този Уебсайт при всяко следващо посещение, като помага на сайта да Ви разпознае и съхранява информация за Вашите потребителски предпочитания (посещения, кликове, история на активността). По-подробна информация относно бисквитките и тяхната функционалност можете да откриете на http://www.aboutcookies.org. Винаги, когато използвате този Уебсайт, с помощта на бисквитките или други технологии може да бъде събрана информация (информация за езика, държавата и страниците, посетени преди това). Използването на събраните бисквитки е много ограничено и е свързано с технически цели (функционалността на Уебсайта), а бисквитките се съхраняват до 5 години в съответствие с международните стандарти NAI - https://www.networkadvertising.org. Събраната с бисквитките информация не може да бъде свързана с определено лице. С използването на този Уебсайт Вие се съгласявате с използването на бисквитки, както е писано в това Оповестяване за Бисквитки.

Какви типове бисквитки използваме и защо?

Как да контролирате бисквитките? 

Браузър контроли 

Управление на аналитични бисквитки 

Външни уеб услуги