Функции за достъпност

Информацията и услугите, предлагани в рамките на портала за представяне на определени данни и публични регистри в интернет (TobelWeb), са представени по начин, който гарантира възможността да бъдат използвани от максимално широк кръг потребители, независимо от устройството, софтуера и физическите им ограничения.

TobelWeb е съобразен с изискванията, които позволяват лесно използване на портала от граждани с увреждания.

Той е проектиран да бъде лесен за използване от всички членове на обществото и да поддържа допълнителния специализиран софтуер, от който потребителят може да се нуждае.

Основни клавишни комбинации

С цел улесняване работата с TobelWeb от максимално широк кръг от хора с различна степен на познаване, умения и възможности за използване на електронните средства за изпълнение на онлайн услуги, по-долу представяме списък с клавишни комбинации:

Специфични клавишни комбинации

Клавишните комбинации улесняват придвижването из уеб страницата, без да се налага използването на мишка. В TobelWeb са програмиране за използване следните клавиши:

Как да използвам клавишните комбинации?

Задръжте клавиша Alt и натиснете клавишната комбинация, към която искате да отидете.

Препоръчани браузъри и операционни системи

TobelWeb е проектиран и тестван за работа на голямо разнообразие от устройства и софтуер. Въпреки че системните изисквания са сведени до минимум, може да се наложи да инсталирате актуализирани версии на софтуера, който използвате, или да инсталирате допълнителен софтуер, за да се възползвате от някои функции.

За коректна работа с TobelWeb препоръчваме следните браузъри и операционни системи: